Now Playing: Vragen die u mogelijk aan het onderzoeksteam wilt stellen
Loading...
Advertisement
Related Research Articles
Video Text
Als u overweegt aan een medisch onderzoek deel te nemen, zijn dit enkele geschikte vragen om te stellen:
* Wat is het doel van het onderzoek?
* Wie heeft het onderzoek beoordeeld en goedgekeurd?
* Wie financiert het onderzoek?
* Wat houdt deelname aan het onderzoek in?
* Wat voor tests en behandelingen worden er uitgevoerd?
* Welke geneesmiddelen en therapie├źn zijn tijdens het onderzoek voor mij verboden?
* Hoe worden de onderzoeksgegevens en de veiligheid van de pati├źnt gecontroleerd?
* Waar gaan de onderzoeksgegegevens heen?
* Welke andere keuzes heb ik, en wat zijn de voor- en nadelen van die alternatieven?
* Welke invloed kan het onderzoek op mijn leven van alledag hebben?
* Welke eventuele risico's en bijwerkingen kan ik van het onderzoek verwachten?
* Hoe lang duurt het onderzoek?
* Zijn er voor mij kosten aan mijn deelname verbonden?
* Welke behandeling krijg ik als mijn gezondheid door het onderzoek wordt geschaad?
* Welke soort vervolgzorgverlening op lange termijn is er in het onderzoek opgenomen?
De presentatie die we u hebben getoond bevat informatie over de meeste van deze belangrijke onderwerpen. Door zo veel mogelijk over het onderzoek te weten kunt u een goed besluit nemen over het wel of niet deelnemen aan het onderzoek.
eMedTV Links
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.

eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.

This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.