Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Vad+inneb%c3%a4r+det+att+vara+med+i+en+studie%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fkliniska-studier-video%2fvad-inneb%c3%a4r-det-att-vara-med-i-en-studie-video.html
Email Video

Vad innebär det att vara med i en studie?

Clip Number: 7 of 13
Presentation: Kliniska studier
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Vissa personer är osäkra på om de bör delta i en studie. De är rädda att man ska experimentera med dem och oroliga för sin säkerhet. Att förstå vad som händer i en forskningsstudie kan lindra sådan oro.
För det första får patienterna i en studie vård på samma platser som standardbehandlingar ges - såsom på en läkarklinik, läkarhögskola eller sjukhus.
Du kommer att möta olika sorters yrkesmän under studien såsom läkare, sjuksköterskor, socialarbetare och annan vårdpersonal med många olika specialområden. Dessa personer arbetar tillsammans för ditt välbefinnande och kommer att göra det som krävs för att skydda din integritet och ditt välbefinnande.
Om du går med i en forskningsstudie kommer du också att kontrolleras och vårdas omsorgsfullt. Data om din hälsa och deltagande i studien kommer att registreras noggrant. Du kommer att få specifika instruktioner om vad du behöver göra under studien och när du ska återkomma till kliniken för uppföljningsbesök.
Som en del av studien kan du få genomgå fler medicinska undersökningar och tester än vanligt. Detta är för att följa dina framsteg och för att samla in studiedata. Naturligtvis kan vissa tester i sig själva medföra vissa risker, fördelar eller obehag. Även om de ibland är besvärliga hjälper dessa tester och undersökningar till att säkerställa att ditt forskningsteam vet precis hur du mår genom hela studien.
Om man under studien anser att en behandling inte är bra för dig kommer du att tas ur studien. Du kan då diskutera andra behandlingsalternativ med studieläkaren. Din hälsa och ditt välbefinnande är alltjämt forskningsteamets, etikkommitténs och studiesponsorns huvudfokus.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.