Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Vad+%c3%a4r+en+intressekonflikt%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fkliniska-studier-video%2fvad-%c3%a4r-en-intressekonflikt-video.html
Email Video

Vad är en intressekonflikt?

Clip Number: 8 of 13
Presentation: Kliniska studier
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Studieläkare och andra forskare vill att studiedeltagarna ska vara säkra och friska. De har emellertid även andra intressen.
Exempelvis kan en studieläkare ibland ha ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i studiens resultat. En studieläkare kan äga aktier i företaget som testar ett nytt läkemedel eller kan erhålla betalning för att tillhandahålla tjänster till ett företag som tillverkar medicinsk utrustning. Beroende på om och hur stort ekonomiskt intresse studieläkare har i ett företag, kan de ha fördel av om studien konstaterar att den nya behandlingen är effektiv och företaget gör en vinst på behandlingen.
De olika intressen läkare har kan ibland råka i konflikt med varandra. Detta kallas "intressekonflikt".
Du kan fråga om intressekonfliktpolicy vid den klinik där forskningen äger rum. Du kan även tala med studieläkaren eller andra medlemmar av forskningsteamet om deras intressen i denna studie. Om du tycker att det finns risk för en intressekonflikt kan du även be att få tala med en läkare som inte är en av studieläkarna.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.