Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Samtyckesprocessen+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fkliniska-studier-video%2fsamtyckesprocessen-video.html
Email Video

Samtyckesprocessen

Clip Number: 5 of 13
Presentation: Kliniska studier
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Samtyckesprocessen etablerades för att hjälpa till att skydda människor som deltar i forskningsstudier. Denna process kräver att forskarna grundligt förklarar och diskuterar studien med personer som funderar på att delta. Genom att personerna får hjälp att förstå studien i detalj i samtyckesprocessen blir det lättare för personen att fatta det bästa möjliga beslutet beträffande deltagande i studien.
Efter att du har tittat på presentationen och läst samtyckesformuläret kommer du att få tillfälle att tala med studieläkaren och ställa frågor. Du kanske även vill se om videopresentationen senare, innan du ger ditt samtycke. Om du väljer att delta i studien, kommer du att få skriva under textversionen av samtyckesformuläret för att verifiera att informationen förklarades på ett tillfredsställande sätt och att du vill delta.
Ditt samtycke till att delta eller fortsätta är helt frivilligt. Du ska göra det val som är bäst för DIG och inte ge efter för påtryckningar från vänner, familjemedlemmar eller vårdpersonal. Forskningsteamet vet att detta är ett mycket viktigt beslut och de kommer att stödja dig vad du än bestämmer.
Samtyckesprocessen är en pågående process. Om du går med i en studie kommer du att fortsätta att få all ny information om din behandling som kan påverka ditt beslut att stanna kvar i studien. Att skriva på ett samtyckesformulär binder dig inte till studien. Du kan fortfarande välja att lämna studien när som helst.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.