Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Olika+faser+av+forskningsstudier+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fkliniska-studier-video%2folika-faser-av-forskningsstudier-video.html
Email Video

Olika faser av forskningsstudier

Clip Number: 3 of 13
Presentation: Kliniska studier
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Forskningsstudier brukar delas in i några olika faser. Varje fas har olika fokus men alla verkar mot huvudmålet att finna en ny eller förbättrad behandling.
I Fas 1 testas ett nytt läkemedel eller en ny behandling på en liten grupp människor - vanligen ca 20 till 80. Den nya behandlingen har redan säkerhetstestats i laboratoriet och på djur och har visat sig ha goda möjligheter att hjälpa människor. Den har även granskats av Läkemedelsverket och godkänts för tester på människor.
Syftet med denna fas är att få reda på om behandlingen är säker för människor och om den är det, hur hög dos som ska ges och på vilket sätt. De personer som deltar i denna fas följs mycket ingående och forskarna registrerar och utreder alla biverkningar som uppträder efter att studieläkemedlet intagits.
I Fas 2 får en större grupp människor läkemedlet eller behandlingen. En placebogrupp kan även förekomma, som inte får den nya behandlingen. Huvudsyftet med denna fas är att få reda på om den nya behandlingen verkligen är effektiv vid behandling av patientens sjukdom eller medicinska tillstånd. Läkemedlets eller behandlingens säkerhet fortsätter att studeras i denna fas och alla biverkningar granskas noggrant.
En stor grupp människor medverkar i Fas 3-studier. De som deltar i Fas 3 indelas vanligen slumpmässigt i olika grupper. I en grupp kommer upp till några tusen personer att få den nya behandlingen.
En annan grupp får standardbehandlingen för samma medicinska tillstånd eller får en placebo. Denna grupp kallas kontrollgruppen. Biverkningarna och behandlingsframgången hos personer som får den nya behandlingen jämförs med biverkningarna och behandlingsframgången hos kontrollgruppen. På detta sätt får forskarna reda på om den nya behandlingen verkligen är säker och mer effektiv.
Under denna fas fortsätter forskarna att samla in information om biverkningar och även studera hur ofta tillståndet återkommer och effekterna av behandlingen på patientens livskvalitet och livslängd.
Efter att Fas 3-studierna fullbordats kan ett läkemedel inlämnas till staten för slutligt godkännande.
Efter att behandlingen har godkänts kan eventuellt ytterligare kliniska studier utföras. Dessa kallas Fas 4-studier. Dessa studier utförs av flera olika anledningar. En av dessa är att få reda på hur effektiv behandlingen är i olika folkgrupper - såsom människor av samma ras eller åldersgrupp. Information samlas även in om långvariga effekter av behandlingen.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.