Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Forskningsstudievokabul%c3%a4r+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fkliniska-studier-video%2fforskningsstudievokabul%c3%a4r-video.html
Email Video

Forskningsstudievokabulär

Clip Number: 2 of 13
Presentation: Kliniska studier
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Allteftersom du lär dig mer om forskningsstudier kommer du att stöta på vissa ord som beskriver delar av studien såsom:
* Protokoll
* Placebo
* Dubbelblind eller dubbelmaskerad.
Vi ska nu titta lite på dessa ord och vad de innebär.
Ett protokoll är den uppsättning regler som en forskningsstudie måste följa. Protokollet beskriver vad som kommer att hända under studien, vem som kan delta och hur länge studien förväntas pågå. Det innefattar även ett schema med tester och procedurer som kommer att utföras under studien och vilka behandlingar eller läkemedel som kommer att ges.
En placebo är ett piller som inte innehåller någon aktiv substans eller annan behandling som inte har någon egentlig effekt på en persons tillstånd. I vissa forskningsstudier får en grupp personer en placebo medan en annan grupp får ett nytt läkemedel. Effekterna av det nya läkemedlet jämförs med effekterna av placebon för att studera det nya läkemedlets säkerhet och effektivitet.
I en dubbelblind eller dubbelmaskerad studie vet varken försökspersonen i studien eller studieläkaren om patienten får det nya läkemedlet, standardläkemedlet eller en placebo. På så sätt undviker man att patientens och studieläkarens förväntningar påverkar studieresultatet.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.