Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Dina+r%c3%a4ttigheter+som+studiedeltagare+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fkliniska-studier-video%2fdina-r%c3%a4ttigheter-som-studiedeltagare-video.html
Email Video

Dina rättigheter som studiedeltagare

Clip Number: 11 of 13
Presentation: Kliniska studier
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Som studiedeltagare har du vissa rättigheter, bland annat följande:
* Hållas informerad om studiens beskaffenhet och syfte.
* Få förklarade de procedurer som ska följas i studien och alla läkemedel som kommer att användas.
* Informeras om alla eventuella obehag och risker som rimligen kan förväntas.
* Informeras om alla eventuella alternativa behandlingar som kan vara till fördel för dig, såväl som deras risker och fördelar.
* Informeras om typen av medicinsk behandling som är tillgänglig för dig om du får komplikationer under studien.
Du har även rätt att:
* Ställa frågor om studieprocedurerna eller läkemedlen.
* Dra dig ur studien när som helst, utan negativa konsekvenser.
* Få en kopia av det underskrivna och daterade samtyckesformuläret.
* Välja om du vill eller inte vill delta i studien, utan någon typ av tvång, vilseledande eller olämplig påverkan av ditt beslut.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.