Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+%c3%84r+forskningsstudier+s%c3%a4kra%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fkliniska-studier-video%2f%c3%a4r-forskningsstudier-s%c3%a4kra-video.html
Email Video

Är forskningsstudier säkra?

Clip Number: 6 of 13
Presentation: Kliniska studier
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Eftersom deltagande i en forskningsstudie innebär potentiella risker, finns flera regler och föreskrifter som studier måste följa för att patienterna ska vara så säkra som möjligt.
Till exempel måste varje studie i USA först godkännas av en institutionell granskningskommitté eller IRB. I Europa godkänner en etikkommitté varje studie. IRB eller etikkommittén finns till för att skydda patienterna som deltar i forskningsstudier.
Dessa grupper består av forskare, läkare och även lekmän som inte arbetar med medicin och vård. Institutionella granskningskommittéer och etikkommittéer granskar en studie för att se att den är väl utformad, att den kommer att skydda de deltagande patienterna och att riskerna är rimliga i förhållande till de potentiella fördelarna. Efter att en studie startats fortsätter IRB eller kommittén att följa den för att kontrollera att den även fortsättningsvis är säker för deltagarna.
Alla väl utförda studier granskas noggrant av personer på forskningskliniken för att kontrollera att den är etisk, säker och vetenskapligt välgrundad. Alla studier ska följa studiedata och patienternas säkerhet på pågående basis.
Samtyckesprocessen, som vi beskriver i huvudpresentationen, hjälper också till att skydda patienterna. Samtyckesprocessen är utformad för att hjälpa patienter att verkligen förstå studien innan de bestämmer sig för om de ska delta eller inte.
Slutligen får du medan du deltar i en studie INTE vara med i någon annan forskningsstudie utan vårdpersonalens godkännande. Detta är för att skydda dig från möjlig skada från de risker som extra blodprov eller röntgenstrålar, kontraindikationer mellan forskningsläkemedlen eller liknande medför.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.