Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Zijn+medische+onderzoeken+veilig%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinische-onderzoeken-video%2fzijn-medische-onderzoeken-veilig-video.html
Email Video

Zijn medische onderzoeken veilig?

Clip Number: 6 of 13
Presentation: Klinische onderzoeken
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Aan deelname aan een medisch onderzoek zijn potentiële risico's verbonden, maar er is een aantal regels en voorschriften die in onderzoeken moeten worden nageleefd om de veiligheid van patiënten zo goed mogelijk te waarborgen.
In de Verenigde Staten bijvoorbeeld moet elk onderzoek eerst worden goedgekeurd door een Institutional Review Board, of IRB. In Europa moeten alle onderzoeken worden goedgekeurd door een medisch-ethische commissie. De IRB's en medisch-ethische commissies zijn ingesteld om patiënten die aan medische onderzoeken deelnemen te beschermen.
Deze commissies zijn samengesteld uit wetenschappers, artsen en mensen uit de maatschappij die niet bij de gezondheidszorg betrokken zijn. IRB's en medisch-ethische commissies bestuderen een onderzoek om te beoordelen of de onderzoeksaanpak goed is geregeld, of de bescherming van de betrokken patiënten is gewaarborgd en of de risico's in een redelijke verhouding staan tot de mogelijke gunstige effecten. Na aanvang van een onderzoek blijft de IRB of de medisch-ethische commissie de vinger aan de pols houden om te controleren of het onderzoek in het verdere verloop nog steeds veilig is voor de deelnemers.
Daarnaast wordt elk goed uitgevoerd onderzoek zorgvuldig gecontroleerd door mensen op de onderzoekslocatie, om zeker te stellen dat het onderzoek veilig is en voldoet aan ethische en wetenschappelijke normen. Bij elk onderzoek moeten de onderzoeksgegevens en de veiligheid van de patiënten voortdurend worden gecontroleerd.
De informatie- en toestemmingsprocedure, die we in de hoofdpresentatie hebben besproken, speelt ook een rol in de bescherming van patiënten. De informatie- en toestemmingsprocedure is opgesteld om de patiënten te helpen het onderzoek goed te begrijpen voordat zij besluiten wel of niet deel te nemen.
Ten slotte: zolang u aan een onderzoek deelneemt, mag u NIET aan andere medische onderzoeken deelnemen zonder toestemming van uw zorgverleners. De reden hiervan is, u te beschermen tegen ongunstige gevolgen van bijvoorbeeld te veel bloedafnames of röntgenfoto's, nadelige wisselwerking van onderzoeksgeneesmiddelen en dergelijke risico's.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.