Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Wat+is+belangenverstrengeling%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinische-onderzoeken-video%2fwat-is-belangenverstrengeling-video.html
Email Video

Wat is belangenverstrengeling?

Clip Number: 8 of 13
Presentation: Klinische onderzoeken
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Onderzoeksartsen en andere onderzoekers hebben de veiligheid en gezondheid van de onderzoeksdeelnemers voor ogen. Daarnaast hebben zij echter ook andere belangen.
Bijvoorbeeld: soms kan een onderzoeksarts direct of indirect financieel belang hebben bij het resultaat van het onderzoek. Een onderzoeksarts kan aandeelhouder zijn van het bedrijf dat een nieuw geneesmiddel onderzoekt, of kan een vergoeding ontvangen voor diensten die hij of zij levert aan de producent van een medisch apparaat of hulpmiddel. Afhankelijk van de mate waarin onderzoekers een financiële relatie met een bedrijf hebben, kan het in hun voordeel zijn als het onderzoek aantoont dat de nieuwe behandeling doeltreffend is, zodat het bedrijf geld aan de behandeling verdient.
Soms komen de verschillende belangen van een arts met elkaar in botsing. Dit wordt "belangenverstrengeling" genoemd.
U kunt vragen stellen over het beleid met betrekking tot belangenverstrengeling dat op de onderzoekslocatie van kracht is. Ook kunt u de onderzoeksarts en/of andere leden van het onderzoeksteam aanspreken over hun belangen bij het onderzoek. Als u het gevoel hebt dat er van belangenverstrengeling sprake zou kunnen zijn, kunt u ook een gesprek aanvragen met een arts die niets met het onderzoek te maken heeft.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.