Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Verschillende+fases+van+medische+onderzoeken+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinische-onderzoeken-video%2fverschillende-fases-van-medische-onderzoeken-video.html
Email Video

Verschillende fases van medische onderzoeken

Clip Number: 3 of 13
Presentation: Klinische onderzoeken
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
In medische onderzoeken wordt meestal onderscheid gemaakt tussen enkele onderling verschillende fases. De fases concentreren zich elk op een ander aspect, maar de hoofddoelstelling van alle fases is het vinden van een nieuwe of verbeterde behandeling.
In fase 1 wordt een nieuw geneesmiddel of een nieuwe behandeling getest op een kleine groep mensen, doorgaans tussen 20 en 80. De nieuwe behandeling is al op veiligheid getest in het laboratorium en op dieren en er is aangetoond dat de kans groot is dat ook mensen ermee kunnen worden geholpen. Ook is het middel of de behandeling voorgelegd aan een controlerende overheidsinstantie en daarbij is goedkeuring verkregen voor toepassing in onderzoek op mensen.
Het doel van deze fase is te ontdekken of de behandeling veilig is voor mensen, en zo ja, hoeveel van het middel of de behandeling moet worden gegeven, en op welke manier. De deelnemers aan deze fase worden heel nauwkeurig geobserveerd, en de onderzoekers noteren en bestuderen alle bijwerkingen die na toediening van het onderzoeksgeneesmiddel optreden.
In fase 2 wordt het geneesmiddel of de behandeling aan een grotere groep mensen gegeven. Ook kan er een placebogroep zijn die de nieuwe behandeling niet ontvangt. Het hoofddoel van deze fase is, te ontdekken of de nieuwe behandeling wel of niet werkelijk effectief is voor de behandeling van de ziekte of medische aandoening van de patiënt. Ook in deze fase wordt het onderzoek naar de veiligheid van het middel of de behandeling voortgezet, en alle bijwerkingen worden zorgvuldig bestudeerd.
Bij fase 3-onderzoeken is een groot aantal mensen betrokken. Deelnemers aan fase 3 worden gewoonlijk willekeurig in verschillende groepen ingedeeld. In een groep kunnen wel een paar duizend mensen de nieuwe behandeling ontvangen.
Een andere groep krijgt de standaard behandeling voor dezelfde medische aandoening, of een placebo. Dit wordt de "controlegroep" genoemd. De bijwerkingen en de mate van behandelingssucces van de mensen die de nieuwe behandeling krijgen wordt vergeleken met die van de deelnemers in de controlegroep. Hierdoor kunnen de onderzoekers met meer zekerheid vaststellen of de nieuwe behandeling werkelijk veiliger en effectiever is.
Tijdens deze fase blijven de onderzoekers gegevens verzamelen over bijwerkingen, en ze onderzoeken ook hoe vaak de ziekte terugkeert en welke invloed de behandeling heeft op de levenskwaliteit en de levensduur van de patiënt.
Nadat de fase 3-onderzoeken zijn voltooid, kan een geneesmiddel voor definitieve goedkeuring aan de overheid worden voorgelegd.
Na goedkeuring van een nieuwe behandeling worden vaak nog meer klinische onderzoeken uitgevoerd. Dat worden fase 4-onderzoeken genoemd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deze onderzoeken worden uitgevoerd. Eén daarvan is te ontdekken hoe doeltreffend de behandeling is binnen onderscheiden categorieën mensen, zoals mensen van hetzelfde ras of van dezelfde leeftijdsklasse. Ook worden gegevens vergaard over de effecten van de behandeling op lange termijn.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.