Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+De+woordenschat+van+medisch+onderzoek+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinische-onderzoeken-video%2fde-woordenschat-van-medisch-onderzoek-video.html
Email Video

De woordenschat van medisch onderzoek

Clip Number: 2 of 13
Presentation: Klinische onderzoeken
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Als u meer te horen krijgt over medische onderzoeken, zult u waarschijnlijk een aantal termen horen waarmee onderdelen van het onderzoek worden beschreven, zoals:
* Protocol
* Placebo
* Dubbelblind, of dubbel gemaskeerd
Laten we even bespreken wat die termen betekenen.
Een protocol is de verzameling regels die bij de uitvoering van het onderzoek moeten worden nageleefd. In het protocol wordt beschreven wat tijdens het onderzoek wordt uitgevoerd, wie voor deelname aan het onderzoek in aanmerking komen en hoe lang het onderzoek naar verwachting zal duren. Ook bevat het een schema van de tests en procedures die in de loop van het onderzoek worden uitgevoerd, en van de behandelingen of geneesmiddelen die worden toegediend.
Een placebo is een werkingloze pil of andere toedieningsvorm, die geen werkelijk effect op iemands conditie uitoefent. In sommige onderzoeken wordt aan één groep mensen een placebo toegediend terwijl een andere groep een nieuw geneesmiddel krijgt. De werkingen van het nieuwe geneesmiddel worden dan met die van de placebo vergeleken om de veiligheid en werkzaamheid van het nieuwe geneesmiddel te bestuderen.
In een dubbelblind of dubbel gemaskeerd onderzoek zijn noch de deelnemende vrijwilliger, noch de onderzoeksarts ervan op de hoogte of de patiënt het nieuwe geneesmiddel of een placebo krijgt. Hiermee wordt voorkomen dat de resultaten van het onderzoek worden beïnvloed door de verwachtingen van de patiënt en/of van de onderzoeksarts.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.