Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+De+informatie-+en+toestemmingsprocedure+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinische-onderzoeken-video%2fde-informatie--en-toestemmingsprocedure-video.html
Email Video

De informatie- en toestemmingsprocedure

Clip Number: 5 of 13
Presentation: Klinische onderzoeken
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
De informatie- en toestemmingsprocedure is in het leven geroepen om de bij medisch onderzoek betrokken mensen te beschermen. In deze procedure moeten de onderzoekers het onderzoek volledig uitleggen aan en bespreken met mensen die overwegen aan een onderzoek deel te nemen. Door de informatie- en toestemmingsprocedure worden de mensen geholpen het onderzoek tot in de details te begrijpen, en daardoor kunnen zij over hun deelname de best mogelijke beslissing nemen.
Nadat u deze presentatie hebt bekeken en beluisterd en het informatie- en toestemmingsformulier hebt gelezen, kunt u nog met de onderzoeksarts spreken en hem of haar vragen stellen. Ook wilt u misschien de videopresentatie op een later tijdstip nog eens bekijken, voordat u toestemming geeft. Als u besluit aan het onderzoek deel te nemen, ondertekent u de tekstversie van het informatie- en toestemmingsformulier om te bevestigen dat de verstrekte informatie naar uw tevredenheid is uitgelegd en dat u aan het onderzoek wilt deelnemen.
Uw toestemming, of uw besluit om door te gaan, is volstrekt vrijwillig. Het is van belang dat u de beslissing neemt die voor ú het best is, en dat u niet het gevoel heeft onder druk te staan van vrienden of familieleden, of van uw zorgverleners. Het onderzoeksteam beseft dat dit een heel belangrijke beslissing is, en zij zullen u ten volle ondersteunen, ongeacht wat uw beslissing wordt.
De informatie- en toestemmingsprocedure gaat ook daarna door. Als u aan een onderzoek deelneemt, wordt u ook verder op de hoogte gehouden van alle nieuwe informatie over uw behandeling die invloed kan hebben op uw bereidheid om aan het onderzoek te blijven deelnemen. Door ondertekening van het informatie- en toestemmingsformulier legt u zichzelf geen verplichte binding met het onderzoek op. U kunt nog altijd besluiten het onderzoek te verlaten, ongeacht op welk tijdstip.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2019 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.