Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Jsem+vhodn%c3%a1+osoba+pro+%c3%bacast+ve+studii%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fjsem-vhodn%c3%a1-osoba-pro-%c3%bacast-ve-studii-video.html
Email Video

Jsem vhodná osoba pro úcast ve studii?

Clip Number: 9 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Ú?astníci klinické studie musí p?ed p?ijetím splnit ur?itá kritéria. Pat?í mezi n? faktory jako je v?k, anamnéza a sou?asný zdravotní stav. ?lenové výzkumného týmu Vám položí n?kolik otázek, aby zjistili, zda kritéria studie spl?ujete. Ustanovení o spln?ní t?chto kritérií vede k v?tší p?esnosti výsledk? studie zárove? zajiš?uje ú?astník?m studie v?tší bezpe?nost.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.