Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Je+mou+povinnost%c3%ad+se+studie+%c3%bacastnit%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fklinick%c3%a1-studie-video%2fje-mou-povinnost%c3%ad-se-studie-%c3%bacastnit-video.html
Email Video

Je mou povinností se studie úcastnit?

Clip Number: 10 of 13
Presentation: Klinická studie
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Fakt, že jste se seznámili s ú?elem studie neznamená, že se MUSÍTE studie zú?astnit. Rozhodnutí o za?azení do klinického výzkumu je zcela dobrovolné.
S rozhodnutím není t?eba sp?chat, d?kladn? se seznamte s potencionálním rizikem
i s p?ínosem studie a s požadavky na ú?astníky studie. Po shlédnutí prezentace máte možnost hovo?it s léka?em provád?jícím studii a položit mu dotazy.
Rozhodnutí o své ú?asti ve studii ud?lejte až poté, kdy získáte jistotu, že všechny aspekty studie jsou Vám jasné.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.