Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Kto+ponosi+koszty+badan+klinicznych%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fkto-ponosi-koszty-badan-klinicznych-video.html
Email Video

Kto ponosi koszty badan klinicznych?

Clip Number: 4 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Badania kliniczne s? sponsorowane przez ró?ne organizacje i osoby, takie jak:
* lekarze,
* instytucje medyczne,
* fundacje,
* grupy ochotników,
* producenci urz?dze? medycznych,
* firmy farmaceutyczne.
Poniewa? organizacje te sponsoruj? badanie kliniczne, ponosz? zwykle koszty wszystkich bada? medycznych, testów, leczenia i obserwacji. Cho? taki sposób finansowania jest najcz??ciej spotykany, nie jest on jedynym mo?liwym rozwi?zaniem. Dlatego nale?y koniecznie poprosi? lekarza prowadz?cego o udzielenie informacji na temat finansowania konkretnego badania.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.