Loading...
SHARE

http://www.emedtv.com/twittershare.html?status=Currently+reading+Czy+musze+brac+udzial%3f+on+eMedTV%3a+http%3a%2f%2fresearch.emedtv.com%2fbadan-klinicznych-video%2fczy-musze-brac-udzial-video.html
Email Video

Czy musze brac udzial?

Clip Number: 10 of 13
Presentation: Badan klinicznych
The following reviewers and/or references were utilized in the creation of this video:
Reviewed By: Arthur Schoenstadt, MD
Video Link:
Embed Code:
Fakt, ?e dok?adnie zapoznaj? si? Pa?stwo z informacjami o badaniu klinicznym, nie oznacza wcale, ?e MUSZ? Pa?stwo wzi?? w nim udzia?. Decyzja o udziale w badaniu jest ca?kowicie dobrowolna.
Nie spieszcie si? z decyzj?, dok?adnie zapoznajcie si? z potencjalnym ryzykiem, korzy?ciami z badania oraz wymaganiami wzgl?dem uczestników. Po tej prezentacji porozmawiajcie z lekarzem prowadz?cym i zadajcie wszelkie nasuwaj?ce si? Pa?stwu pytania.
Dopiero maj?c poczucie, ?e dysponujecie dostateczn? wiedz? na temat badania, mo?ecie Pa?stwo podj?? najlepsz? z w?asnego punktu widzenia decyzj?.
 

Related Research Articles

Terms of Use
Advertise with Us
Contact Us
About eMedTV
Privacy Policy
Copyright © 2006-2020 Clinaero, Inc.
eMedTV serves only as an informational resource. This site does not dispense medical advice or advice of any kind. Site users seeking medical advice about their specific situation should consult with their own physician. Click Terms of Use for more information.